Safe and healthy work in the digital age

Uudised

Kuva kõik uudised

Prioriteetne valdkond

Kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ on jagatud mitmeks prioriteetvaldkonnaks, mida edendatakse kampaania ajal eriliste teabevahetus- ja edenduspakettide kaudu. Iga valdkond hõlmab konkreetset teemat, mis käsitlevad uute digitehnoloogiate mõju tööle ja töökohtadele. Kampaania toimimiseks avaldatakse iga kolme-nelja kuu tagant mitmesuguseid materjale, sealhulgas aruandeid, teabelehti, infograafikuid ja juhtumiuuringuid.

In the spotlight

Inimene peaks juhtima tehisintellektipõhiste süsteemide kasutatamist ülesannete automatiseerimiseks, koostööroboteid ja nendega seotud tehnoloogiaid.

Algus:

Remote and virtual work.png

Selge poliitika, riskihindamine ja ennetusmeetmed võivad luua tervisliku ja ohutu töökeskkonna väljaspool tööandja ruume.

Kaug- ja hübriidtöö

Algus:

AI and worker management #1.png

Et toetada inimkeskset, läbipaistvat, tervislikku ja ohutut lähenemisviisi, mis põhineb töötajate osalusel, nendega konsulteerimisel ja nende…

Tehisintellektipõhine töötajahaldus

Algus:

Smart digital systems.png

Tööohutuse ja töötervishoiu parendamine läbipaistva, usaldusväärse, võimestava ja arusaadava halduse abil.

Nutikad digisüsteemid

KÕIK PRIORITEETSED VALDKONNAD

Kas soovite saada kampaaniapartneriks?

LISATEAVE

Ametlikud kampaaniapartnerid

Tervislike töökohtade kampaaniat toetavad Euroopa ja rahvusvahelised ettevõtted ja organisatsioonid nii avalikus kui ka erasektoris ning mitmesugustes valdkondades. Nad moodustavad teerajajate võrgustiku, inspireerides ja julgustades teisi edukalt haldama tööjõudu ohututes ja tervislikes tingimustes. Nende kaasatus on oluline, tagamaks, et kampaania sõnumid jõuavad igat liiki töökohtadesse kogu Euroopa Liidus.

KUVA KÕIK PARTNERID