Kampaania teave


Kampaania teaveTervislike töökohtade kampaaniad on ülitähtsad meie jõupingutustes, mille eesmärk on suurendada kogu Euroopas teadlikkust tööohutusest ja töötervishoiust. Nende kampaaniate sõnum on selge – „Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele.“

Kampaaniad on suurimad omataolised maailmas ja igal kampaanial on selgelt kindlaksmääratud teema – varasemate kampaaniate teemad on väga erinevad, alates riskihindamise ja ennetamise edendamisest kuni teadlikkuse suurendamiseni jätkusuutlikust tööst ja töötajate kaitsmisest ohtlike ainete eest. Samuti keskenduvad kampaaniad eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning haavatavatele töötajarühmadele, tagades, et iga kampaania jõuab nendeni, kes vajavad kõige rohkem tuge.

Kampaaniate jaoks koostatakse mitmesuguseid reklaam- ja infomaterjale ning samuti korraldatakse või toetakse paljusid teadlikkuse suurendamise üritusi ja algatusi. Tähtsündmused on hea tava vahetamise üritused ning tervislike töökohtade hea tava auhinna konkurssEuroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal, kampaania tippkohtumine ja tervislike töökohtade filmiauhinna konkurss.

Kuidas me tagame oma kampaania sõnumite jõudmise ettevõtjateni? Me tugineme ulatuslikule võrgustikule, mis hõlmab riiklikke teabekeskusiametlikke kampaaniapartnereidmeediapartnereid, sotsiaalpartnereid ja teisi vahendajaid, kes reklaamivad kampaaniat ja selle materjale ning osalevad aktiivselt üritustes. Tegelikult on tulemuslik koostöö meie partnerite võrgustikuga ülioluline, et võimaldada tegelikke muutusi töökoha tasandil, ja toetab tervislike töökohtade kampaania algatuse edu.

Tutvu meie kampaania vahenditega ja löö kaasa!