Juhtumiuuringud


Tutvuge meie poliitikaalgatuste ja heade tavade näidetega ning uurige, kuidas teised on rakendatud digipööret töökohal, et töötada kaasaegsel, nutikal ja ohutul viisil

Teemad hõlmavad ennetusmeetmete praktilist võtmist mitmesugustes valdkondades ja eri liiki töökohtades, krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega tegelemist, luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamist seoses istuva tööga, luu- ja lihaskonna vaevusi ohjamist üha mitmekesisema tööjõu tingimustes ja psühhosotsiaalsete riskide ning luu- ja lihaskonna vaevuste tihedat seost.

Kättesaadavad juhtumiuuringud (25)