Teemast


Kuidas juhtida riske?

Saame ennetada ja juhtida töökoha üha suureneva digiüleminekuga seotud riske. Järgmiseks selgitame, kuidas.

  • Kasuta inimkeskset ja inimjuhitavat lähenemisviisi.
  • Taga tööandjate, juhtide, töötajate ja nende esindajate võrdne juurdepääs teabele.
  • Konsulteeri töötajate ja nende esindajatega ning anna neile võimalus osaleda digitehnoloogia ja -süsteemide arendamist, rakendamist ja kasutamist puudutavates otsustes.
  • Säilita läbipaistvus seoses digitaalsete vahendite toimimisega ning nende peamiste eeliste ja puudustega.
  • Edenda terviklikku lähenemisviisi digitehnoloogiate ja nende mõju hindamisel töötajatele ja ühiskonnale tervikuna.

Digiülemineku võti on kaasav . Tehisintellekt ja digitehnoloogia peaksid toetama (kuid mitte asendama) inimeste kontrolli ja otsuseid või töötajatega konsulteerimist ning nende osalemist. Inimjuhitavuse põhimõttel digisüsteemide projekteerimine, arendamine ja kasutamine võimaldab neil töötajaid toetada, jättes samas kontrolli inimestele. See tagab, et selliseid omadusi nagu kaastunne, empaatia ja töötajatest hoolimine ei asendata arvutipõhise otsustamisega.

Kavandamise etapis tuleb kaalutleda ka tööohutuse ja -tervishoiu küsimusi, kaasates algusest peale programmeerijad ja arendajad. Sama oluline on parandada töötajate ja tööandjate digikirjaoskust, edendades digirakendustega seotud kvalifikatsioonide ja oskuste arendamist. See võimaldab neil paremini mõista digisüsteeme ning neist tulenevaid riske ja võimalusi.