Επίσημοι εταίροι της εκστρατείας


Στόχος μας είναι να διασφαλιστούν περισσότεροι υγιείς και ασφαλείς χώροι εργασίας για το καλό όλων. Χρειαζόμαστε όμως τη βοήθειά σας σε αυτήν την προσπάθεια. Η εκστρατεία μας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα επίσημων εταίρων.

Οι εταίροι της εκστρατείας μας προέρχονται από διάφορους κλάδους της Ευρώπης και από οικονομικής δραστηριότητας από όλη την Ευρώπη τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η συμβολή τους είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι το μήνυμα θα διαδοθεί σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους εργασίας της ΕΕ.

Γίνε επίσημος εταίρος της εκστρατείας

 

A
B
C
D
E
F
G
I
J
L
M
O
P
S
T
U
V
W
Z

A

B

C

D

E

F

G

I

i

J

L

M

O

P

S

T

U

V

W

Z