Εγγραφείτε ως συνεργαζόμενο ΜΜΕ


Τα μέσα ενημέρωσης που συνεργάζονται μαζί μας αποτελούν μια επίλεκτη ομάδα δημοσιογράφων και συντακτών από τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), η οποία επιθυμεί να υποστηρίξει την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), και ιδίως τις εκστρατείες για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας.

Μόνο τα μέσα ενημέρωσης ή οι συντάκτες που έχουν τη βούληση και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην εκστρατεία μπορούν να γίνουν εταίροι μας. 

 

 

Φήμη

Αναβαθμίστε την εικόνα της επιχείρησής σας στη μεγάλη κοινότητα της ΕΑΥ. Κερδίστε αναγνώριση για τη δημοσίευσή σας ως ένα από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης που συνεργάζονται με τον EU-OSHA ή ως επιχείρηση που είναι προσηλωμένη στο έργο της ΕΑΥ.

 

Δικτύωση

Αποκτήστε πρόσβαση στα δίκτυα του EU-OSHA και στους ενδιαφερόμενους φορείς, επικοινωνήστε με εμπειρογνώμονες του τομέα της ΕΑΥ και ανταλλάξτε εμπειρίες με συναδέλφους.

 

Αναγνωρισιμότητα

Το λογότυπο και η περιγραφή της δημοσίευσής σας θα εμφανίζονται στην ενότητα του παρόντος ιστότοπου που αφορά τα συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης. Θα έχετε έγκαιρη πρόσβαση σε υλικό του Τύπου και τα άρθρα σας θα προωθούνται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.