Ανταλλαγή καλών πρακτικών


gpeΗ ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των επίσημων εταίρων της εκστρατείας αποτελεί πράγματι πρωτοβουλία που βασίζεται στην προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» και εμπνέεται από την επιθυμία των εταίρων της εκστρατείας να συνεργαστούν στενότερα προκειμένου να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και υγείας στις επιχειρήσεις τους. Από την έναρξή της το 2012, η πρωτοβουλία ενισχύεται συνεχώς.

Ο Οργανισμός θέλει πολύ να υποστηρίξει αυτήν την πρωτοβουλία, καθώς μέσω αυτής της πρωτοβουλίας έχει την ευκαιρία να διασφαλίσει τη μακροβιότητα των εκστρατειών του «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» και να επιφέρει πραγματικές αλλαγές στο επίπεδο των χώρων εργασίας. Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός συνέβαλε στη σύσταση ειδικής ομάδας καθοδήγησης το 2012, η οποία πλέον συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

Κάθε δύο χρόνια από το 2013 και εφεξής, ο EU-OSHA και οι επίσημοι εταίροι της εκστρατείας οργανώνουν κοινή εκδήλωση για την ανταλλαγή καλών πρακτικών της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» και τελετή βράβευσης προκειμένου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για την ΕΑΥ και να εξετάσουν βασικούς δείκτες επιδόσεων που μπορούν να τους βοηθήσουν να ενθαρρύνουν καλύτερες πρακτικές για την ασφάλεια και την υγεία. Επιπλέον, κάθε χρόνο ορισμένοι από τους δραστήριους εταίρους της εκστρατείας διοργανώνουν εκδηλώσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεών τους και προσκαλούν τους άλλους εταίρους της εκστρατείας να παρευρεθούν ώστε να συζητήσουν τις εμπειρίες τους.

Το ενδιαφέρον και η προσήλωση των εταίρων της εκστρατείας αποτελεί πηγή έμπνευσης τόσο για τη φιλοξενία και τη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών όσο και για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διεξάγονται σε όλη την Ευρώπη. Από αυτές τις εκδηλώσεις προκύπτουν πάντα εποικοδομητικές συζητήσεις και νέες ιδέες.