Σχετικά με την εκστρατεία


Σχετικά με την εκστρατείαΟι εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» είναι ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μήνυμα αυτών των εκστρατειών είναι σαφές — «Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.»

Οι εν λόγω εκστρατείες είναι οι μεγαλύτερες του είδους τους παγκοσμίως και κάθε μια από αυτές έχει σαφώς καθορισμένο θέμα — τα θέματα των προηγούμενων εκστρατειών ποικίλλουν από την προώθηση της εκτίμησης των κινδύνων και της πρόληψης έως την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στο θέμα της βιώσιμης απασχόλησης και της προστασίας των εργαζομένων από τις επικίνδυνες ουσίες. Οι εκστρατείες επιδεικνύουν επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις ευάλωτες ομάδες εργαζομένων, διασφαλίζοντας ότι η εκάστοτε εκστρατεία απευθύνεται σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης.

Για τις εν λόγω εκστρατείες παράγονται διάφορα ενημέρωσης και προβολής, ενώ επίσης διοργανώνονται ή υποστηρίζονται πολυάριθμες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Μεταξύ των σημαντικότερων εκδηλώσεων περιλαμβάνονται οι εκδηλώσεις ανταλλαγής καλής πρακτικής και τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, πανευρωπαϊκός διαγωνισμός των Βραβείων Ταινιών για την Ασφάλεια και την Υγεία στους Χώρους Εργασίας.

Πώς διαδίδουμε τα μηνύματα των εκστρατειών μας στις επιχειρήσεις; Για την προαγωγή της εκστρατείας και των υλικών της, καθώς και για τη διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής στις εκδηλώσεις, βασιζόμαστε στο εκτεταμένο δίκτυο που συνθέτουν οι εθνικοί εστιακοί πόλοι,  οι επίσημοι εταίροι της εκστρατείας, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς. Πράγματι, η παραγωγική συνεργασία με το δίκτυο των εταίρων μας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προαγωγή πραγματικών αλλαγών στους χώρους εργασίας και την επιτυχία της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας».

Δείτε την εργαλειοθήκη της εκστρατείας και πάρτε μέρος!