Πληροφοριακά γραφήματα


Στην ψηφιακή εποχή, τα γραφικά πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν πανίσχυρο εργαλείο. Μπορούν να εκφράζουν ακόμα και σύνθετες πληροφορίες με σαφή, περιεκτικό και γλαφυρό τρόπο και μπορούν να διαδίδονται διαδικτυακά.

Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες: Στοιχεία και αριθμοί

Το παρόν ενημερωτικό γράφημα παρουσιάζει τα κυριότερα στοιχεία και αριθμούς που σχετίζονται με τις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψη

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |

Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2023-2025: ορόσημα και εκδηλώσεις

Σε αυτό το οπτικό χρονοδιάγραμμα παρουσιάζονται τα ορόσημα της εκστρατείας «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή».

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |