Εθνικοί εστιακοί πόλοι


Το δίκτυο εθνικών εστιακών πόλων του EU-OSHA είναι εξαιρετικά σημαντικό για την εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας». Οι εθνικοί εστιακοί πόλοι, οι οποίοι συνήθως ανήκουν στις αρμόδιες κρατικές αρχές για την ασφάλεια και την υγεία στην εκάστοτε χώρα, ορίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις ως επίσημοι εκπρόσωποι του EU-OSHA. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» σε εθνικό επίπεδο.

Οι εθνικοί εστιακοί πόλοι διοργανώνουν πλήθος δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της εκστρατείας και συνεισφέρουν σημαντικά στα προγράμματα του Οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία γενικότερα. Υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες του EU-OSHA παρέχοντας πληροφορίες και ανατροφοδότηση, και χρησιμοποιούν τα δίκτυά τους για να προσελκύσουν τις κυβερνήσεις και τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον εθνικό εστιακό πόλο της χώρας σας, κάντε κλικ στα αντίστοιχα αρχικά, όπως παρουσιάζονται στην συνέχεια.

 

AL
AT
BA
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR
XK