Υλικό της εκστρατείας


Έχετε καλές ιδέες; Θέλετε να διαδώσετε το μήνυμα παντού; Ή απλά αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να συνεισφέρετε σημαντικά στην εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας». Μια πλήρης συλλογή πηγών πληροφόρησης, μεταξύ των οποίων ο οδηγός της εκστρατείας, καθώς και το φυλλάδιο και η αφίσα προβολής, ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τον διαγωνισμό των Βραβείων Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, η εργαλειοθήκη της εκστρατείας και διάφοροι πολυμεσικοί οδηγοί για τη θεματολογία της εκστρατείας, βρίσκονται στη διάθεσή σας.

Διαθέσιμο υλικό της εκστρατείας (7)

Ενημέρωση Τύπου - Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή

Το παρόν έγγραφο ενημέρωσης Τύπου συγκεντρώνει βασικά στοιχεία και αριθμούς σχετικά με την εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2023-2025 . Παρέχει μια επισκόπηση του πολιτικού πλαισίου της ΕΕ, βασικές ημερομηνίες και ορόσημα της εκστρατείας, ενώ παράλληλα περιγράφει λεπτομερώς τους τομείς προτεραιότητας και τη...

Φυλλάδιο Βραβείων Καλής Πρακτικής - Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή

Τα 16α Βραβεία Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας έχουν ως στόχο να επιβραβευθούν οι οργανισμοί που συμβάλλουν με εξαιρετικές και καινοτόμες προσεγγίσεις στην ασφάλεια και την υγεία, μέσω της πρόληψης των κινδύνων που συνδέονται με τον ψηφιακό...

Φυλλάδιο της εκστρατείας - Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή

Η εκστρατεία έχει στόχο να ενημερώσει για τη σημασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην ψηφιακή εποχή και να διασφαλίσει την εφαρμογή μια ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της ψηφιοποίησης στον χώρο εργασίας.

Οδηγός εκστρατείας - Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή

Ο παρών οδηγός της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2023-2025» του EU-OSHA περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε στην εκστρατεία όπως, μεταξύ άλλων, βασικές ημερομηνίες και συνδέσμους που θα σας παραπέμψουν σε χρήσιμες πηγές. Ο οδηγός αφορά πέντε τομείς προτεραιότητας...

Παρουσίαση Power Point - Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή

Χρειάζεστε έναν γρήγορο και σαφή τρόπο για να εξηγήσετε την εκστρατεία σε συναδέλφους, πελάτες ή επαφές; Μην ψάχνετε άλλο. Στις παρούσες διαφάνειες συνοψίζονται τα κύρια σημεία, παρουσιάζονται τα γεγονότα και τα αριθμητικά στοιχεία, οι τομείς προτεραιότητας, η νομοθεσία και οι αρχές πρόληψης και εξετάζονται οι ευκαιρίες και...