Περιπτωσιολογικές μελέτες


Διαβάστε τις πρωτοβουλίες μας πολιτικής και τα παραδείγματα καλών πρακτικών και μάθετε πώς άλλοι έχουν ενστερνιστεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να εργαστούν με σύγχρονο, έξυπνο και ασφαλή τρόπο.

Η θεματολογία περιλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή μέτρων πρόληψης σε ποικίλους κλάδους και διάφορες θέσεις εργασίας, την αντιμετώπιση των χρόνιων ΜΣΠ, την πρόληψη των ΜΣΠ που σχετίζονται με την καθιστική εργασία, την αντιμετώπιση των ΜΣΠ στο πλαίσιο ενός ολοένα και πιο ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού, καθώς και τη στενή συσχέτιση ανάμεσα στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και τις ΜΣΠ.

Διαθέσιμες περιπτωσιολογικές μελέτες (25)

Ένα ρομπότ που αυτοματοποιεί τον καθαρισμό της κοπριάς για τη διατήρηση της υγιεινής στην κτηνοτροφία (ID11)

Η βιώσιμη παραγωγή στη βιομηχανία τροφίμων είναι το μέλλον. Η ολλανδική εταιρεία ανάπτυξης τεχνολογίας που εξετάζεται στην παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη επικεντρώνεται σε γεωργικά μηχανήματα σε σχέση με τα γαλακτοπαραγ...

Εμφάνιση περισσότερων

Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη γιατρών σε διαγνωστικά καθήκοντα κολονοσκόπησης (ID9)

Η ιατρική και η προληπτική υγειονομική περίθαλψη μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από τα συστήματα που λειτουργούν βάσει ΤΝ, όπως πιστοποιείται από την περίπτωση ενός ογκολογικού κέντρου στην κεντρική Γερμανία. Οι εικόνε...

Εμφάνιση περισσότερων

Ρομποτικό σύστημα παλετοποίησης και αποπαλετοποίησης προϊόντων (ID7)

Καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογίες επέτρεψαν σε μια δανέζικη εταιρεία να αποπαλετοποιήσει και να παλετοποιήσει προϊόντα κατά παραγγελία, χωρίς αποθήκη. Με τη συνεργατική ανάπτυξη τεχνολογίας 3D αισθητήρων αιχμής που επι...

Εμφάνιση περισσότερων

Συνεργατικό ρομπότ που αυτοματοποιεί το ράψιμο σάκων στον κλάδο των προμηθευτών εξοπλισμού αυτοκινήτων (ID5)

Ένας προμηθευτής εξοπλισμού αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα εισήγαγε αυτοματοποιημένες διαδικασίες στις επιχειρήσεις του στην Πορτογαλία, χρησιμοποιώντας ρομπότ, συνεργατικά ρομπότ (cobots) και οχή...

Εμφάνιση περισσότερων

Πολυαξονικό ρομπότ για αυτοματισμό της συναρμολόγησης και οχήματα αυτοματοποιημένης καθοδήγησης στον τομέα της παραγωγής (ID4)

Καθώς αυξάνεται η χρήση ευφυών ρομποτικών συστημάτων στις επιχειρήσεις, απαιτούνται προσαρμοσμένα τεχνικά και νομικά πλαίσια για τη διασφάλιση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Μια γερμανική επιχείρηση που ειδικεύεται στ...

Εμφάνιση περισσότερων