Περιπτωσιολογικές μελέτες


Διαβάστε τις πρωτοβουλίες μας πολιτικής και τα παραδείγματα καλών πρακτικών και μάθετε πώς άλλοι έχουν ενστερνιστεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να εργαστούν με σύγχρονο, έξυπνο και ασφαλή τρόπο.

Η θεματολογία περιλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή μέτρων πρόληψης σε ποικίλους κλάδους και διάφορες θέσεις εργασίας, την αντιμετώπιση των χρόνιων ΜΣΠ, την πρόληψη των ΜΣΠ που σχετίζονται με την καθιστική εργασία, την αντιμετώπιση των ΜΣΠ στο πλαίσιο ενός ολοένα και πιο ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού, καθώς και τη στενή συσχέτιση ανάμεσα στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και τις ΜΣΠ.

Διαθέσιμες περιπτωσιολογικές μελέτες (25)

Έξυπνη αυτοματοποίηση μειώνει τις σωματικά απαιτητικές εργασίες στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα (ID12)

Σουηδική εταιρεία κατασκευής προϊόντων χάλυβα, πρωτοπόρος στη χρήση βιομηχανικών ρομπότ και αυτοματοποιημένων συστημάτων παραγωγής, χρησιμοποιεί συστήματα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσει την ασφάλεια και ...

Εμφάνιση περισσότερων

Προηγμένα ρομποτικά συστήματα σε εταιρεία κατασκευής πλαστικών προϊόντων που μορφοποιούνται με έγχυση και εξώθηση περιορίζει τις σωματικά απαιτητικές εργασίες (ID13)

Εταιρεία κατασκευής πλαστικών προϊόντων στη Σουηδία έχει ενσωματώσει συνεργατικά ρομπότ στη διαδικασία προετοιμασίας δειγμάτων για συσκευές δειγματοληψίας της αναπνοής. Με τη βοήθεια ενός χειριστή, το συνεργατικό ρομπότ ...

Εμφάνιση περισσότερων

Γνωστικός και φυσικός αυτοματισμός σε γραμμή παραγωγής πριονιστηρίου (ID2)

Η ενσωμάτωση συστημάτων που λειτουργούν βάσει ΤΝ στον χώρο εργασίας για φυσικά και γνωστικά καθήκοντα είναι όλο και πιο υποσχόμενη. Στην παρούσα περίπτωση μιας γραμμής παραγωγής πριονιστηρίου, ένα βιομηχανικό ρομπότ που ...

Εμφάνιση περισσότερων

Πολυαξονικό ρομπότ για αυτοματισμό της συναρμολόγησης και οχήματα αυτοματοποιημένης καθοδήγησης στον τομέα της παραγωγής (ID4)

Καθώς αυξάνεται η χρήση ευφυών ρομποτικών συστημάτων στις επιχειρήσεις, απαιτούνται προσαρμοσμένα τεχνικά και νομικά πλαίσια για τη διασφάλιση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Μια γερμανική επιχείρηση που ειδικεύεται στ...

Εμφάνιση περισσότερων

Συνεργατικό ρομπότ που αυτοματοποιεί το ράψιμο σάκων στον κλάδο των προμηθευτών εξοπλισμού αυτοκινήτων (ID5)

Ένας προμηθευτής εξοπλισμού αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα εισήγαγε αυτοματοποιημένες διαδικασίες στις επιχειρήσεις του στην Πορτογαλία, χρησιμοποιώντας ρομπότ, συνεργατικά ρομπότ (cobots) και οχή...

Εμφάνιση περισσότερων