Πληροφορίες προσβασιμότητας


Πλήκτρα πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι ένα εργαλείο πλοήγησης που σας επιτρέπει να περιηγηθείτε σε αυτήν την ιστοθέση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιό σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα πρόσβασης διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα W3C.

Διαθέσιμα πλήκτρα πρόσβασης

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι οργανωμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην πλειονότητα των διεθνών συστάσεων σχετικά με τα πλήκτρα πρόσβασης. Αυτές είναι:

 • 0 - Αρχική σελίδα
 • 1 - Νέα
 • 2 - Εκδηλώσεις
 • 3 - Χάρτης ιστοθέσης
 • 4 - Αναζήτηση
 • 5 - Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου (παραίτηση από ευθύνη και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας)
 • 7 - Δήλωση απορρήτου
 • 8 - Αλλαγή γλώσσας
 • 9 - Έντυπο επικοινωνίας
 • S - Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • K - Περιγραφή των πλήκτρων πρόσβασης (σε αυτή τη σελίδα)

Χρήση των πλήκτρων πρόσβασης σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης

Πρόγραμμα περιήγησης Windows Linux Mac
Internet explorer [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης 

Δ/Υ  
Chrome [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης [Control] [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης
Firefox [Alt][Shift] + πλήκτρο πρόσβασης [Alt][Shift] + πλήκτρο πρόσβασης [Control] [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης
Safari [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης Δ/Υ [Control] [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης
Opera

Opera 15 ή μεταγενέστερο: [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης

Opera 12.1 ή προγενέστερο: [Shift] [Esc] + πλήκτρο πρόσβασης