Σχετικά με το θέμα


Περί τίνος πρόκειται;

Οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες παρουσιάζουν την ταχύτερη ανάπτυξη στην ιστορία από οποιαδήποτε άλλη καινοτομία, έχουν μετασχηματίσει την κοινωνία και την καθημερινότητά μας. Για τους εργαζομένους και τους εργοδότες σε πολλούς χώρους εργασίας και σε όλους τους τομείς, η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει αυξημένες ευκαιρίες, αλλά παρουσιάζει και μεγαλύτερες προκλήσεις και κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία.

Σύμφωνα με την έρευνα ESENER 2019 του EU-OSHA, η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών στην ΕΕ έχουν ενσωματώσει τις ψηφιακές τεχνολογίες στις δραστηριότητές τους, ενώ μόνο το 6 % των εταιρειών αναφέρουν ότι δεν χρησιμοποιούν καμία από αυτές. Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη χρήση των ρομπότ, των φορητών υπολογιστών, των έξυπνων τηλεφώνων ή των φορετών συσκευών, ο δυνητικός αντίκτυπος των εν λόγω τεχνολογιών στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων αναλύεται σε λιγότερους από έναν στους τέσσερις χώρους εργασίας (24%) της ΕΕ.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2023-25», η οποία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση, στην παροχή πρακτικών πηγών πληροφοριών και στη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών, ακολουθεί την προσέγγιση των μηδενικών απωλειών («Vision Zero») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προάγοντας τη νοοτροπία της πρόληψης. Η εκστρατεία βασίζεται επίσης στην έρευνα που διεξήγαγε ο EUOSHA για την επισκόπηση της EAY σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό 2020-2023