Συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης


Τα μέσα ενημέρωσης που συνεργάζονται μαζί μας αποτελούν μια επίλεκτη ομάδα δημοσιογράφων και συντακτών από τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), η οποία επιθυμεί να υποστηρίξει την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), και ιδίως τις εκστρατείες για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας.

Μόνο τα μέσα ενημέρωσης ή οι συντάκτες που έχουν τη βούληση και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην εκστρατεία μπορούν να γίνουν εταίροι μας.

Γίνε συνεργαζόμενο μέσο ενημέρωσης

 

AT
BG
CZ
DE
DK
EE
ES
FR
IE
IT
MK
PL
PT
SI
SK
TR