Σχετικά με το θέμα


Τομείς προτεραιότητας

Κάθε τομέας προτεραιότητας της εκστρατείας καλύπτει συγκεκριμένο θέμα που συνδέεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χώρου εργασίας. Η εκστρατεία συνοδεύεται από πλούσιο υλικό, όπως μεταξύ άλλων εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, ενημερωτικά γραφήματα και περιπτωσιολογικές μελέτες

In the spotlight

Οι άνθρωποι θα πρέπει να δίνουν τις εντολές όταν χρησιμοποιούνται συστήματα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση εργασιών, συνεργατικά ρομπότ και συναφείς τεχνολογίες.

Έναρξη:

Remote and virtual work.png

Οι σαφείς πολιτικές, η εκτίμηση κινδύνων και τα προληπτικά μέτρα μπορούν να δημιουργήσουν ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, μακριά από τις εγκαταστάσεις των εργοδοτών.

Εξ’ αποστάσεως και υβριδική εργασία

Έναρξη:

AI and worker management #1.png

Υποστήριξη μιας ανθρωποκεντρικής, διαφανούς, υγιούς και ασφαλούς προσέγγισης που βασίζεται στη συμμετοχή, τη διαβούλευση και την εμπιστοσύνη των εργαζομένων.

Διαχείριση εργαζομένων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)

Έναρξη:

Smart digital systems.png

Βελτίωση της ΕΑΥ εάν η διαχείριση γίνεται με διαφανή, αξιόπιστο, ενθαρρυντικό και κατανοητό τρόπο.

Ευφυή ψηφιακά συστήματα