Σχετικά με το θέμα


Τομείς προτεραιότητας

Κάθε τομέας προτεραιότητας της εκστρατείας καλύπτει συγκεκριμένο θέμα που συνδέεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χώρου εργασίας. Η εκστρατεία συνοδεύεται από πλούσιο υλικό, όπως μεταξύ άλλων εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, ενημερωτικά γραφήματα και περιπτωσιολογικές μελέτες

Προσεχώς:

Προσφέρει ευκαιρίες στους εργαζόμενους, εάν οι προκλήσεις αντιμετωπιστούν με την προώθηση της αλγοριθμικής διαφάνειας, της ορθής ταξινόμησης των εργαζομένων και των εργαζομένων.

Έναρξη:

Robotics and AI.png

Οι άνθρωποι θα πρέπει να δίνουν τις εντολές όταν χρησιμοποιούνται συστήματα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση εργασιών, συνεργατικά ρομπότ και συναφείς τεχνολογίες.

Αυτοματοποίηση καθηκόντων

Έναρξη:

Remote and virtual work.png

Οι σαφείς πολιτικές, η εκτίμηση κινδύνων και τα προληπτικά μέτρα μπορούν να δημιουργήσουν ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, μακριά από τις εγκαταστάσεις των εργοδοτών.

Εξ’ αποστάσεως και υβριδική εργασία

Έναρξη:

AI and worker management #1.png

Υποστήριξη μιας ανθρωποκεντρικής, διαφανούς, υγιούς και ασφαλούς προσέγγισης που βασίζεται στη συμμετοχή, τη διαβούλευση και την εμπιστοσύνη των εργαζομένων.

Διαχείριση εργαζομένων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)

Έναρξη:

Smart digital systems.png

Βελτίωση της ΕΑΥ εάν η διαχείριση γίνεται με διαφανή, αξιόπιστο, ενθαρρυντικό και κατανοητό τρόπο.

Ευφυή ψηφιακά συστήματα