Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Καλώς ήλθατε στον “βήμα προς βήμα” οδηγό για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή αποτελεσματικών εκστρατειών για την προαγωγή θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία

Η εν λόγω εργαλειοθήκη παρέχει πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας και εκτέλεσης επιτυχών εκστρατειών για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Περιλαμβάνει χρήσιμα και πρακτικά παραδείγματα διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας με συμβουλές και τεχνάσματα για τη χρήση τους. 

1.Σε τι χρησιμεύει η διοργάνωση μιας εκστρατείας;

Εάν έχετε ένα μήνυμα ασφάλειας και υγείας το οποίο επιθυμείτε να μοιραστείτε, η έναρξη μιας εκστρατείας είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλίσετε ότι η φωνή σας ακούγεται.

Εμφάνιση περισσότερων

2.Σχεδιάστε την εκστρατεία σας

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διεξαγωγή της εκστρατείας σας σάς δίνει τη δυνατότητα να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Εμφάνιση περισσότερων

3.Πόροι και δίκτυα

Να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους σας και να δημιουργήσετε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση για εσάς και τους εταίρους σας.

Εμφάνιση περισσότερων

Παραδείγματα και εργαλεία της εκστρατείας

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε περιγραφές, καθώς και τα υπέρ και τα κατά των πιο σημαντικών εργαλείων για μια εκστρατεία προβολής και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης δεδομένων παραδειγμάτων καλής πρακτικής με δυνατότητα αναζήτησης