Το πιστοποιητικό σας


Get your certificate

Θέλετε να στηρίξετε την Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»; Μπορείτε να οργανώσετε εκδηλώσεις και δραστηριότητες ή ακόμη και να διεξάγετε τη δική σας εκστρατεία. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία που διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο (την 43η ημερολογιακή εβδομάδα) αποτελεί ιδανική ευκαιρία να συμμετάσχετε. Ως αναγνώριση της συμβολής σας θα λάβετε ένα πιστοποιητικό συμμετοχής.

Σκοπός της εκστρατείας είναι να προάγει την ορθή διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στο πλαίσιο της θεματολογίας της εκστρατείας, και τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών, διευθυντικών στελεχών, διευθυντικών στελεχών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εργαζομένων και των εκπροσώπων αυτών. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν, κανείς δεν περισσεύει.

Επισκεφθείτε τις υπόλοιπες ενότητες Πάρτε μέρος του δικτυακού μας τόπου.

Συμπληρώστε το επιγραμμικό έντυπο και μεταφορτώστε το πιστοποιητικό σας

Edit component: I/we participated in the Healthy Workplaces Campaign and organised the following activities: