Ξεκινήστε την εκστρατεία σας


 Start your campaign 23-25Γίνετε μέλος της ομάδας μας και υλοποιήστε τη δική σας εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας σας. Μια καλά σχεδιασμένη εκστρατεία θα δημιουργήσει ένα περισσότερο ασφαλές, υγιές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, με απτά οφέλη για την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας.

Θα σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε προτείνοντάς σας την εργαλειοθήκη της εκστρατείας — ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους σκέφτονται να υλοποιήσουν τη δική τους εκστρατεία. Θα σας συνοδεύει καθ’ όλη τη διαδικασία, βήμα προς βήμα, από την επιλογή των στόχων που θα θέσετε και το κεντρικό σας μήνυμα έως τον σχεδιασμό και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Η εργαλειοθήκη παρέχει πρακτική καθοδήγηση για το πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τους πόρους σας και να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες ευκαιρίες. Η ενότητα με τα εργαλεία και τα παραδείγματα παρέχει έναν πλήρη κατάλογο εργαλείων και πρακτικών παραδειγμάτων για το πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της εκστρατείας, από την απλή προσθήκη ενός μηνύματος στην υπογραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έως την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.