Βραβεία Καλής Πρακτικής


Τι είναι;

Τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, τα οποία διοργανώνονται από τον EU-OSHA και τους εθνικούς εστιακούς πόλους του, αναγνωρίζουν τους οργανισμούς που επιδεικνύουν εξαιρετικές και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας. Τα βραβεία αποτελούν ιδανική ευκαιρία για συμμετοχή στην εκστρατεία, καθώς παρέχουν στους οργανισμούς τη δυνατότητα προαγωγής και ανταλλαγής καλών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται αρχικά σε εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια μια τριμερής πανευρωπαϊκή κριτική επιτροπή συνεδριάζει για να επιλέξει τους τελικούς νικητές.

Τα επιτεύγματα των επικρατέστερων παραδειγμάτων καλής πρακτικής στα οποία απονέμονται βραβεία και τιμητικές διακρίσεις προβάλλονται ευρέως από τον EU-OSHA και τους εταίρους του δικτύου του.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε;

Ο EU-OSHA δέχεται συμμετοχές από κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό ή φυσικό πρόσωπο από όλη την Ευρώπη.  

Ο οργανισμός σας συμβάλει ήδη στην υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας με καινοτόμες παρεμβάσεις; Ή αναζητάτε κίνητρα για να προωθήσετε τα οφέλη της ορθής διαχείρισης της ΕΑΥ; Κάντε αίτηση για τα Βραβεία καλής πρακτικής τώρα!

 • Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τα Βραβεία Καλής Πρακτικής.
 • Θέλω να υποβάλω αίτηση
  Εάν σας ενδιαφέρει να υποβάλετε αίτηση, μεταφορτώστε τη φόρμα της αίτησης και επικοινωνήστε με τον εστιακό πόλο της χώρας σας.

Παραδείγματα καλής πρακτικής

Διδάγματα από το γαλλικό νομοθετικό πλαίσιο για την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες

Σλοβενία: Προώθηση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας καθώς και της σωματικής και ψυχικής υγείας σε ασφαλιστική εταιρεία

Κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε σχέση με τις εργασίες τηλεπρογραμματισμού που οργανώνονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας

Κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε σχέση με τις εργασίες παράδοσης δεμάτων που οργανώνονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας

Κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που αφορούν την εργασία ελέγχου διαδικτυακού περιεχομένου μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας

Δράσεις των επιθεωρήσεων εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε πλατφόρμες

Μια εθνική και τοπική απάντηση στις προκλήσεις της οικονομίας των πλατφορμών στην Ιταλία

  Συνήθεις Ερωτήσεις

  • Σε ποιες καλές πρακτικές απευθύνονται τα βραβεία;

   Μπορεί να υποβληθεί υποψηφιότητα για κάθε αποτελεσματική και καινοτόμο πραγματική προσέγγιση στη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Οι υποψηφιότητες πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια πώς οι καλές πρακτικές εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας και τι έχει επιτευχθεί.

  • Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια υποψηφιότητα;

   Οι υποψηφιότητες πρέπει να επιδεικνύουν μια ολιστική προσέγγιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, η οποία οδηγεί σε πραγματικές βελτιώσεις, είναι βιώσιμη και μεταβιβάσιμη σε άλλους χώρους εργασίας. Η κριτική επιτροπή θα αναζητήσει επίσης παρεμβάσεις οι οποίες δίνουν προτεραιότητα σε συλλογικά μέτρα έναντι μέτρων που εστιάζουν στο άτομο και συνεπάγονται αποτελεσματική συμμετοχή των εργαζομένων και των αντιπροσώπων τους.

   Οι παρεμβάσεις πρέπει επίσης να πληρούν, και ιδανικά να υπερβαίνουν, τις συναφείς τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις της χώρας στην οποία εφαρμόζονται.

  • Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

   Μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε οργανισμός, ανεξαρτήτως μεγέθους, ο οποίος δραστηριοποιείται σε κάποιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε μια υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα ή σε κάποιο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Στους οργανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται μεμονωμένες επιχειρήσεις, πάροχοι κατάρτισης και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, οργανώσεις εργοδοτών, εμπορικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και επίσημοι εταίροι της εκστρατείας.

  • Ποιες είναι οι προθεσμίες;

   Ενημερωθείτε για τις προθεσμίες στη χώρα σας.