Εκδόσεις


Εδώ παρουσιάζονται πλούσιες πληροφορίες για το πρόβλημα που θίγει η τρέχουσα εκστρατεία, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και τα μέσα αντιμετώπισής του.

Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν από ενημερωτικά δελτία της εκστρατείας έως συνοπτικές παρουσιάσεις σεμιναρίων και εργαστηρίων, καθώς και ολοκληρωμένες ερευνητικές εκθέσεις (π.χ. για την έκταση του προβλήματος, το κόστος που αυτό συνεπάγεται και τις σύγχρονες πολιτικές και πρακτικές πρόληψης).

Δυστυχώς, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές λέξεις-κλειδιά ή φίλτρα για καλύτερα αποτελέσματα.