Εκδόσεις


Εδώ παρουσιάζονται πλούσιες πληροφορίες για το πρόβλημα που θίγει η τρέχουσα εκστρατεία, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και τα μέσα αντιμετώπισής του.

Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν από ενημερωτικά δελτία της εκστρατείας έως συνοπτικές παρουσιάσεις σεμιναρίων και εργαστηρίων, καθώς και ολοκληρωμένες ερευνητικές εκθέσεις (π.χ. για την έκταση του προβλήματος, το κόστος που αυτό συνεπάγεται και τις σύγχρονες πολιτικές και πρακτικές πρόληψης).

Διαθέσιμες εκδόσεις (107)

Διοίκηση των εργαζομένων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης - Από την ανάπτυξη της τεχνολογίας έως τον αντίκτυπό της στους εργαζομένους και στην ασφάλεια και την υγεία τους

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αλλάζει τη φύση της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Το έγγραφο χαρτογραφεί τις τεχνολογίες διοίκησης εργαζομένων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (AIWM) και τη διείσδυσή τους στους διαφόρους το...

Εμφάνιση περισσότερων

Έρευνα για τη διάσταση του φύλου στην τηλεργασία: οι συνέπειες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Η αυξανόμενη στροφή προς την τηλεργασία και την υβριδική εργασία μετά την πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά τις γυναίκες. Αυτό το έγγραφο προβληματισμού διερευνά την διάσταση του φύλου στην τηλεργασία και την επ...

Εμφάνιση περισσότερων

Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες στον κλάδο της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης: επιπτώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Ο κλάδος της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή των τάσεων όσον αφορά τη δεδομενοποίηση (datafication) και την ψηφιοποίηση. Οι συνεχιζόμενες τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, οι...

Εμφάνιση περισσότερων

Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες: συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

Περιηγηθείτε σε αυτές τις διαφάνειες για να κατανοήσετε τις έννοιες που σχετίζονται με την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ανακαλύψτε στοιχεία και αριθμούς, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών στοιχείων, της ποικιλομορφ...

Εμφάνιση περισσότερων

Διαπιστώσεις για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες

Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών επέτρεψε την εμφάνιση νέων τρόπων εργασίας, οι οποίες παρέχονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ή σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι μοτοσυκλετιστές που εργάζονται ως κατ’ οίκον διανομε...

Εμφάνιση περισσότερων