Prioriteetsed valdkonnad


Platvormitöö

loob uusi võimalusi ettevõtjatele ja töötajatele, näiteks inimestele, kellel võib olla raskusi juurdepääsul traditsioonilisele tööturule. Lihtsalt öeldes on see tasustatav töö, mida pakutakse või vahendatakse veebiplatvormil või selle kaudu.

Kõige tavalisem platvormi ärimudel on veebiturg tööjõu pakkumise ja nõudluse sobitamiseks. Sageli on see seotud töökohtadega sellistel elukutsetel ja sektorites nagu transpordisektor (kullerid ja taksojuhid) ning puhastustöötajad ja remonditöötajad (neil on kokkupuude keemiatoodetega ning suur libisemis-, komistamis- ja kukkumisrisk). Platvormitöötajaid haldavad algoritmid, mis mõjutavad tööjaotust, hüvitamist ja töötajate andmete kogumist, millega saab suurendada järelevalvet.

Ebastandardsete töösuhete tõttu platvormioperaatoritega suurenevad riskid digiplatvormide töötajate jaoks. Samuti on nende läbirääkimispositsioon ja kontroll oma töö üle nõrk. See on ilmne kullerteenuste ja transpordisektoris, kus töötajad pakuvad teenust kohapeal, on madalama kvalifikatsiooniga ja nende üle toimub range platvormikontroll.

Platvormitöötajate probleemid on samuti eraldatus, töö intensiivistumine, pikk tööaeg ning digitaalne seire ja järelevalve, mis võib põhjustada suurt stressi. Samas piirab nende juurdepääsu kaitsele nende tööhõivestaatus. Et platvormitöötajad on tavaliselt füüsilisest isikust ettevõtjad, vastutavad nad ise tööohutuse ja -tervishoiu eest. Platvormid ei ole kohustatud võtma meetmeid platvormitöötajate kaitse suurendamiseks.

Lisateave selle kohta, kuidas digiplatvormitööga seotud riske ennetada või minimeerida.