Материали за кампанията


Листовка за кампанията „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“

Кампанията има за цел да се увеличат знанията за значението на безопасността и здравето на работното място в цифровата ера и да се гарантира, че се прилага ориентиран към човека подход относно цифровизацията на работното място.