Safe and healthy work in the digital age

Aħbarijiet

Ara l-aħbarijiet kollha

Qasam ta’ prijorità

Il-kampanja “Xogħol sigur u li jġib ’il quddiem is-saħħa fl-era diġitali” hija organizzata f’diversi oqsma ta’ prijorità, li huma promossi permezz ta’ pakketti ta’ komunikazzjoni u promozzjoni speċjali mifruxa fuq il-perjodu kollu tal-kampanja. Kull qasam ikopri suġġett speċifiku relatat mal-impatt tat-teknoloġiji diġitali ġodda fuq ix-xogħol u l-postijiet tax-xogħol. Firxa ta’ materjali, inklużi rapporti, skedi informattivi, infografiċi u studji ta’ każijiet, jiġu rilaxxati kull tliet xhur sa erba’ xhur sabiex jinżamm il-momentum tal-kampanja.

In the spotlight

Il-bnedmin għandhom ikunu f’pożizzjoni ta’ kmand fejn jintużaw sistemi bbażati fuq l-IA għall-awtomatizzazzjoni tal-kompiti, robots kollaborattivi u teknoloġiji assoċjati.

Ibda:

Remote and virtual work.png

Politiki ċari, valutazzjoni tar-riskju u miżuri preventivi jistgħu joħolqu ambjent tax-xogħol sigur u li jippromwovi s-saħħa, ’il bogħod mill-bini…

Xogħol mill-bogħod u ibridu

Ibda:

AI and worker management #1.png

Li tappoġġa approċċ iffukat fuq il-bniedem, trasparenti, li jippromwovi s-saħħa u sigur li huwa bbażat fuq il-parteċipazzjoni, il-konsultazzjoni u l-…

Ġestjoni tal-ħaddiema permezz tal-IA

Ibda:

Smart digital systems.png

Itejbu l-OSH jekk jiġu ġestiti b’mod trasparenti, affidabbli, li jagħti s-setgħa u li jinftiehem.

Sistemi diġitali intelliġenti

ARA L-OQSMA PRIJORITARJI KOLLHA

Tixtieq issir sieħeb/sieħba tal-kampanja?

IKSEB AKTAR INFORMAZZJONI

Imsieħba uffiċjali fil-kampanja

Impriżi u organizzazzjonijiet Ewropej u internazzjonali, kemm pubbliċi kif ukoll privati, minn diversi setturi, jappoġġaw il-Kampanja ta’ Postijiet tax-Xogħol li Jġibu’ l Quddiem is-Saħħa. Huma jiffurmaw network ta’ pijunieri, li jispiraw u jħeġġu lil oħrajn biex b’suċċess jiġġestixxu forza tax-xogħol sigura u ħielsa mill-periklu. L-impenn tagħhom huwa essenzjali biex jiġi żgurat li l-messaġġ jilħaq lit-tipi kollha ta’ postijiet tax-xogħol fl-UE kollha.

ARA S-SĦAB KOLLHA