Dwar is-suġġett


Min għandu jkun involut?

Huwa importanti li mmorru lil hinn mill-bits u l-bytes u npoġġu lill-persuni fiċ-ċentru tal-post tax-xogħol diġitali. Għal din ir-raġuni, huwa essenzjali li kulħadd jaħdem flimkien biex jipprevjeni r-riskji fuq il-post tax-xogħol relatati mad-diġitalizzazzjoni. Il-kollaborazzjoni bejn l-impjegaturi, il-maniġers u l-ħaddiema toħloq fehim komuni tal-kwistjoni u twassal għal titjib dejjiemi.

Fl-istess ħin, l-impjegaturi għandhom responsabbiltà legali li jiżguraw li r-riskji fuq il-post tax-xogħol jiġu vvalutati u kkontrollati kif xieraq. Valutazzjoni tar-riskju u prevenzjoni effettivi jeħtieġu li l-impjegaturi jżommu lilhom infushom u lill-ħaddiema tagħhom infurmati u mħarrġa sew.

Minbarra li tindirizza l-ħaddiema u n-negozji, l-għan tal-kampanja huwa li tiżdied is-sensibilizzazzjoni fost dawk li jfasslu l-politika u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE u dak nazzjonali li huma responsabbli mil-leġiżlazzjoni, mill-istrateġiji u mill-azzjonijiet.

L-EU-OSHA stiednet ukoll lill-komunità tar-riċerka u teknika tal-OSH, lid-disinjaturi tas-software industrijali u lin-negozji ġodda biex jipparteċipaw. Il-kontribut ta’ kulħadd jista’ jagħmel differenza, irrispettivament minn kemm l-sforz jista’ jidher żgħir!

Tixtieq issir taf aktar dwar l-impatt tat-teknoloġiji diġitali ġodda fuq ix-xogħol u l-postijiet tax-xogħol? Inti interessat/a li żżid is-sensibilizzazzjoni dwar it-trasformazzjoni diġitali tax-xogħol u kif din tinfluwenza s-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol? Involvi ruħek fil-kampanja u agħmel differenza!