Materjali tal-kampanja


Qed tħossok ispirat/a? Trid twassal il-messaġġ b’mod qawwi u ċar? Jew qed tfittex biss għal iktar informazzjoni? Hawnhekk, issib kull m’għandek bżonn biex tagħmel kontribuzzjoni mill-aqwa għall-Kampanja dwar il-Postijiet tax-Xogħol li jġibu ’l quddiem is-Saħħa. Hemm xelta sħiħa ta’ riżorsi għad-dispożizzjoni tiegħek, inkluż il-gwida għall-kampanja, fuljett u poster promozzjonali, flyer dwar il-Premjijiet ta' Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa, is-sett ta’ għodod tal-kampanja u għażla ta’ riżorsi multimedjali oħra relatati mat-tema tal-kampanja.

Il-materjali tal-kampanja disponibbli (7)

Xogħol sigur u li jġib ’il quddiem s-saħħa fl-era diġitali

Dan id-dokument ta’ informazzjoni għall-istampa jiġbor il-fatti u ċ-ċifri essenzjali dwar il- Kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa 2023–25 . Dan jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-kuntest politiku tal-UE, id-dati ewlenin, u l-istadji importanti tal-kampanja, filwaqt li jagħti dettalji dwar l-oqsma ta’...

Volantin tal-Premjijiet ta’ Prattika Tajba — Xogħol sigur u li jġib ’il quddiem s-saħħa fl-era diġitali

Is-16-il edizzjoni tal-Premjijiet ta’ Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa għandha l-għan li tirrikonoxxi l-organizzazzjonijiet li jagħtu kontributi eċċellenti u innovattivi għas-sigurtà u s-saħħa billi jipprevjenu r-riskji assoċjati mat-trasformazzjoni diġitali fuq il-post tax-xogħol...

Gwida għall-Kampanja — Xogħol sigur u li jġib ’il quddiem s-saħħa fl-era diġitali

Din il-gwida għall-Kampanja tal-EU-OSHA tal-2023-2025 dwar Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa se tgħidlek dak kollu li teħtieġ tkun taf biex tinvolvi ruħek fil-kampanja, inklużi d-dati ewlenin u l-links għal riżorsi ta’ għajnuna. Il-gwida tindirizza ħames oqsma ta’ prijorità: ix-xogħol fuq pjattaforma...

Preżentazzjoni bil-Power Point - Xogħol sigur u li jġib ’il quddiem is-saħħa fl-era diġitali

Teħtieġ mod rapidu u ċar biex tispjega l-kampanja lill-kollegi, lill-klijenti jew lill-kuntatti? Ma hemmx għalfejn tfittex iktar. Dawn is-slides jiġbru fil-qosor il-punti ewlenin, jippreżentaw fatti u ċifri, oqsma ta’ prijorità, leġiżlazzjoni u prinċipji ta’ prevenzjoni u jħarsu lejn l-opportunitajiet u r-riskji għad...