Pubblikazzjonijiet


Jista’ jsir aċċess għal ħafna informazzjoni dwar il-kwistjoni koperta minn din il-kampanja — kif ukoll għaliex u kif għandna nindirizzawha.

Il-pubblikazzjonijiet ivarjaw minn skedi ta’ informazzjoni tal-kampanja sa sommarji ta’ seminars u sessjonijiet ta’ ħidma, kif ukoll rapporti ta’ riċerka komprensivi (eż. dwar il-livell tal-kwistjoni u l-ispejjeż assoċjati, u l-politiki u l-prattika attwali tal-prevenzjoni).

Pubblikazzjonijiet disponibbli (108)