Pubblikazzjonijiet


Mill-website tal-EU-OSHA, jista’ jsir aċċess għal ħafna informazzjoni dwar il-kwistjoni koperta mill-kampanja attwali — u għaliex u kif għandna nindirizzawha.

Il-pubblikazzjonijiet ivarjaw minn skedi ta’ informazzjoni tal-kampanja dwar suġġetti rilevanti sa sommarji ta’ seminars u sessjonijiet ta’ ħidma u rapporti ta’ riċerka komprensivi (eż. dwar il-livell tal-kwistjoni u l-ispejjeż assoċjati, u policies u prattika attwali tal-prevenzjoni). L-istudji tal-każijiet jipprovdu eżempji mill-ħajja reali ta’ kif il-postijiet tax-xogħol jiġġestixxu l-OSH, filwaqt li jagħtu pariri dwar l-applikazzjoni prattika tal-miżuri ta’ prevenzjoni.

Pubblikazzjonijiet disponibbli (54)