Oqsma ta’ prijorità


Xogħol fuq il-pjattaformi diġitali

Ix-xogħol fuq il-pjattaformi diġitali joħloq opportunitajiet ġodda għan-negozji u għall-ħaddiema, pereżempju għal persuni li jista’ jkollhom aktar diffikultajiet biex jaċċessaw is-suq tax-xogħol tradizzjonali. Fi kliem ieħor, dan jinvolvi xogħol ipprovdut permezz ta’, fuq, jew medjat minn pjattaforma online.

Il-mudell tan-negozju tal-pjattaformi l-aktar komuni huwa s-suq online għat-tqabbil tal-provvista tax-xogħol u d-domanda. Ħafna drabi dan jikkonċerna impjiegi f’okkupazzjonijiet u setturi bħas-settur tat-trasport (rikkieba tal-konsenja u sewwieqa tat-taksi) u persuni li jnaddfu u persuni b’diversi ħiliet (handypersons) (esposti għal prodotti kimiċi u f’riskju għoli ta’ żliq, vjaġġi u waqgħat). Il-ħaddiema tal-pjattaformi diġitali huma ġestiti minn algoritmi li jħallu impatt fuq l-allokazzjoni tax-xogħol, il-kumpens u jiġbru d-data tal-ħaddiema li tista’ tintuża biex tiżdied is-sorveljanza.

Minħabba r-relazzjonijiet tax-xogħol mhux standard bl-operaturi tal-pjattaformi diġitali, ir-riskji jiżdiedu għall-ħaddiema tal-pjattaformi diġitali. Għandhom ukoll setgħa baxxa ta’ negozjar u kontroll fuq xogħolhom. Dan huwa ovvju fis-setturi tal-konsenja u tat-trasport, fejn il-ħaddiema jinsabu fuq il-post, għandhom inqas ħiliet, u huma soġġetti għal livell għoli ta’ kontroll tal-pjattaformi.

Il-ħaddiema tal-pjattaformi jiffaċċjaw ukoll iżolament, intensifikazzjoni tax-xogħol, sigħat twal tax-xogħol u monitoraġġ u sorveljanza diġitali li jistgħu jwasslu għal livelli għoljin ta’ stress. Madankollu, l-istatus tal-impjieg tagħhom jillimita l-aċċess tagħhom għall-protezzjoni. Peress li l-ħaddiema tal-pjattaformi normalment ikunu ħaddiema li jaħdmu għal rashom, huma responsabbli mill-OSH tagħhom stess. Il-pjattaformi mhumiex obbligati jadottaw miżuri biex iżidu l-protezzjoni tal-ħaddiema tal-pjattaformi.

Sir af aktar dwar kif tipprevjeni jew timminimizza r-riskji assoċjati max-xogħol fuq il-pjattaformi diġitali.