Leġiżlazzjoni


Ir-riskji li jirriżultaw mid-diġitalizzazzjoni fuq il-post tax-xogħol jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-OSH. L-għan huwa li l-persuni jiġu protetti minn riskji relatati max-xogħol u li tiġi stabbilita r-responsabbiltà tal-impjegatur biex jiżgura s-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Xi riskji huma indirizzati wkoll permezz ta’ direttivi speċifiċi:

tikkonċerna l-manutenzjoni ta’ tagħmir u apparat

tindirizza l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol

tistabbilixxi qafas għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati

Fil-qasam tal-Intelliġenza Artifiċjali, l-UE pproponiet u introduċiet diversi inizjattivi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi: