Dwar is-suġġett


Kif jistgħu jiġi ġestiti r-riskji?

Nistgħu nipprevjenu u niġġestixxu r-riskji relatati mad-diġitalizzazzjoni dejjem tikber tal-post tax-xogħol. Dan isir permezz ta’:

  • L-adozzjoni ta’ approċċ iċċentrat fuq il-bniedem u l-bniedem fil-kmand.
  • Il-garanzija ta’ aċċess ugwali għall-informazzjoni mill-impjegaturi, il-maniġers, il-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom.
  • Il-konsultazzjoni tal-ħaddiema u tar-rappreżentanti tagħhom u li jkunu mġiegħla jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet meħuda rigward l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-użu ta’ teknoloġiji u sistemi diġitali.
  • Iż-żamma tat-trasparenza dwar kif joperaw l-għodod diġitali, u dwar il-benefiċċji u l-iżvantaġġi ewlenin tagħhom.
  • It-trawwim ta’ approċċ olistiku fl-evalwazzjoni tat-teknoloġiji diġitali u l-effetti tagħhom fuq il-ħaddiema u s-soċjetà kollha kemm hi.

Approċċ inklużiv iċċentrat fuq il-bniedem huwa essenzjali għat-trasformazzjoni diġitali. L-IA u t-teknoloġiji diġitali għandhom jappoġġaw (iżda mhux jissostitwixxu) il-kontroll u d-deċiżjonijiet tal-bniedem, jew il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema. I-tfassil, l-iżvilupp u l-użu ta’ sistemi diġitali ċċentrati fuq il-bniedem jippermettu li dawn jintużaw biex jappoġġaw lill-ħaddiema, filwaqt li jħallu lill-bnedmin fil-kontroll. Dan jiżgura li karatteristiċi bħall-kompassjoni, l-empatija u t-tħassib għall-ħaddiema ma jiġux sostitwiti minn teħid ta’ deċiżjonijiet bil-kompjuter.

Kwistjonijiet ta’ sigurtà u saħħa għandhom jiġu kkunsidrati wkoll fl-istadju tat-tfassil billi jiġu involuti l-programmaturi u l-iżviluppaturi mill-bidu. Huwa daqstant importanti li jittejjeb il-litteriżmu diġitali fost il-ħaddiema u l-impjegaturi billi jiġu promossi l-kwalifiki u l-iżvilupp tal-ħiliet għall-applikazzjonijiet diġitali. Dan jippermettilhom jifhmu aħjar is-sistemi diġitali, kif ukoll ir-riskji u l-opportunitajiet ikkawżati minnhom.