Dwar is-suġġett


Opportunitajiet u riskji

Id-diġitalizzazzjoni dejjem tikber tal-ekonomija u l-użu tat-teknoloġiji diġitali fuq il-post tax-xogħol iġibu opportunitajiet għall-ħaddiema u għall-impjegaturi, inklużi opportunitajiet ġodda għat-titjib tal-OSH:

 • L- tirrelega kompiti ripetittivi, intensivi fix-xogħol u mhux siguri, għall-magni.
 • Ir-robotika u l-IA jappoġġaw u jissostitwixxu l-ħaddiema f’ambjenti tax-xogħol perikolużi.
 • It-teknoloġiji diġitali u t-teknoloġiji li jtejbu l-prestazzjoni (eż. l-eżoskeletri) itejbu l-aċċess għas-suq tax-xogħol għal ħaddiema żvantaġġati bħall-ħaddiema b’diżabbiltà, il-migranti jew il-ħaddiema li jinsabu f’żoni b’opportunitajiet ta’ impjieg skarsi.
 • Monitoraġġ aħjar flimkien mal- jippermettu interventi aktar f’waqthom u effettivi.
 • Bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, flessibbiltà u awtonomija esperjenzati minn ħaddiema li jistgħu jaħdmu mid-dar.

Id-data mill-istħarriġ OSH Pulse tal-2022 tal-EU-OSHA turi li t-teknoloġiji diġitali jintużaw għall-monitoraġġ tal-istorbju, tas-sustanzi kimiċi, tat-trab u tal-gassijiet fl-ambjent tax-xogħol ta’ 19.2 % tal-ħaddiema Ewropej, u r-rata tal-qalb, il-pressjoni tad-demm, il-qagħda, u partijiet vitali oħra ta’ 7.4 % tal-ħaddiema personalment.

Id-data mill-istess sors turi wkoll li l-ħaddiema mill-bogħod ibbażati fid-dar huma inqas probabbli li jkunu esposti għal vjolenza jew abbuż verbali minn klijenti, pazjenti, studenti jew għal fastidju jew bullying: it-teleħaddiema bbażati fid-dar jirrapportaw esponiment għal vjolenza jew abbuż verbali f’7.9 % biss tal-każijiet (15.7 % tal-popolazzjoni totali li taħdem) peress li jaħdmu l-aktar f’impjiegi li jinvolvu interazzjoni mnaqqsa ma’ partijiet terzi, u għal fastidju jew bullying f’4.4 % tal-każijiet biss (meta mqabbla ma’ 7.3 % tal-popolazzjoni totali) peress li l-iżolament soċjali (inkluż minn kollegi u superjuri) jista’ jkollu rwol ta’ mitigazzjoni f’dan ir-rigward. Tajjeb li jingħad li l-ħaddiema mill-bogħod ibbażati fid-dar għandhom anqas probabbiltà li jirrapportaw nuqqas ta’ awtonomija, jew influwenza fuq ir-ritmu tax-xogħol jew il-proċessi tax-xogħol (14.4 %) meta mqabbla mat-total tal-ħaddiema.

Hemm ukoll sfidi u riskji għall-OSH li jirriżultaw mill-użu ta’ teknoloġiji diġitali fuq il-post tax-xogħol:

 • Il-monitoraġġ diġitali, it-telf tal-awtonomija, l-intensifikazzjoni tax-xogħol u l-pressjoni biex ikun hemm prestazzjoni b’ċertu standard.
 • L-impjiegi tal-maniġment intermedju huma sostitwiti minn algoritmi li jallokaw il-kompiti lill-ħaddiema u jimmonitorjaw il-prestazzjoni tagħhom.
 • It-telf tal-kontroll tal-impjieg, il-frammentazzjoni tal-impjiegi f’kompiti sempliċi ħafna li għandhom jiġu eżegwiti b’mod standard, in-nuqqas ta’ kontenut tal-impjiegi u t-tneħħija tal-ħiliet tal-impjiegi.
 • L-iżolament tal-ħaddiema, iż-żieda fl-interazzjonijiet virtwali u t-telf ta’ appoġġ bejn il-pari.
 • Deċiżjonijiet mhux korretti jew inġusti dwar ħaddiema li jirriżultaw minn proċessi awtomatizzati jew semiawtomatizzati permezz ta’ data u/jew software li jkun fihom żbalji.
 • Is-sistemi tan-nudges u l-penali u l-klassifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-ħaddiema.
 • Responsabbiltà mhux ċara mill-OSH u l-applikabbiltà tal-qafas regolatorju eżistenti tal-OSH.
 • Il-mobbiltà, il-flessibbiltà, id-disponibbiltà 24/7 u n-nuqqas ta’ ċarezza tal-konfini bejn ix-xogħol u l-ħajja privata.

L-istħarriġ ESENER tal-2019 tal-EU-OSHA sab evidenza li ż-żieda fl-użu tat-teknoloġiji diġitali fuq il-post tax-xogħol hija marbuta mar-riskji psikosoċjali, bħall-pressjoni tal-ħin, il-komunikazzjoni jew il-kooperazzjoni dgħajfa, in-nuqqas ta’ sigurtà fl-impjiegi, u x-xogħol f’xiftijiet twal jew sigħat irregolari.

Barra minn hekk, fl-istħarriġ OSH Pulse tal-2022 bil-ħaddiema, tal-EU-OSHA, dawk li wieġbu għall-istħarriġ jiddikjaraw li t-teknoloġiji diġitali jwassluhom biex jaħdmu waħedhom (44 %), iżidu s-sorveljanza tagħhom fuq il-post tax-xogħol (37 %), inaqqsu l-awtonomija tagħhom fuq il-post tax-xogħol (19 %), jiddeterminaw il-veloċità jew il-pass tax-xogħol (52 %) u jżidu l-ammont ta’ xogħol tagħhom (33 %).

Barra minn hekk, id-data mill-istħarriġ OSH Pulse tal-2022 turi li l-ħaddiema mill-bogħod ibbażati fid-dar jirrapportaw żieda fl-ammont ta’ xogħol (33.2 %), fil-veloċità jew fil-pass tax-xogħol iddeterminata mit-teknoloġiji diġitali (61.2 %), fl-iżolament soċjali (56.8 %) u fil-pressjoni severa fuq tal-ħin jew tat-tagħbija żejda tax-xogħol (46.9 %) aktar spiss mill-popolazzjoni totali impjegata.