Premjijiet għall-Prattika Tajba


X’inhuma?

Organizzati mill-EU-OSHA u l-punti fokali nazzjonali tagħha, il-Premjijiet ta’ Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa jirrikonoxxu organizzazzjonijiet li juru approċċi eċċellenti u innovattivi għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Il-Premjijiet joffru l-opportunità perfetta li wieħed jinvolvi lilu nnifsu fil-kampanja, li tippermetti lill-organizzazzjonijiet biex ippromwovu u jikkondividu prattiki tajba fl-Ewropa kollha.

Il-kompetizzjoni hija proċess f’żewġ stadji. Is-sottomissjonijiet l-ewwel jiġu ġġudikati fuq livell nazzjonali, u wara, ġurija pan-Ewropea tripartitika tiltaqa’ biex tagħżel ir-rebbieħa ġenerali.

Il-kisbiet tal-eżempji ta’ prattika tajba li jintgħażlu, jiġu ppremjati u mfaħħra jiġu promossi b’mod wiesa’ mill-EU-OSHA u s-sħab tan-network tagħha.

Kif tipparteċipa?

L-EU-OSHA tilqa’ s-sottomissjonijiet mill-organizzazzjonijiet u mill-individwi interessati kollha madwar l-Ewropa.  

L-organizzazzjoni tiegħek diġà qed tagħmel kontribuzzjonijiet innovattivi għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol? Jew teħtieġ motivazzjoni biex tippromwovi l-benefiċċji ta’ ġestjoni tajba tal-OSH? Applika issa għall-Premjijiet ta’ Prattika Tajba!

Mistoqsijiet Frekwenti

 • X’tipi ta’ prattika tajba jistgħu jiġu sottomessi?

  Jista’ jiġi sottomess kwalunkwe approċċ effettiv u innovattiv mill-ħajja reali ta’ ġestjoni tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Is-sottomissjonijiet għandhom jiddeskrivu b’mod ċar il-mod ta’ kif jiġu implimentati l-prattiki ta’ ġestjoni tajba fuq il-post tax-xogħol u x’riżultati nkisbu.

 • X’għandha turi sottomissjoni?

  Is-sottomissjonijiet għandhom juru approċċ olistiku għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol li jirriżulta f’titjib reali, li jkun sostenibbli u li jkun trasferibbli għal postijiet tax-xogħol oħra. Il-ġurija se tfittex ukoll interventi li jagħtu prijorità lil miżuri kollettivi u mhux miżuri li jiffukaw fuq l-individwu, u li jinvolvu l-parteċipazzjoni effettiva tal-ħaddiema u tar-rappreżentanti tagħhom.

  L-interventi għandhom ukoll jissodisfaw, u idealment imorru lil hinn mir-rekwiżiti leġiżlattivi attwali relevanti tal-pajjiż li fih ikunu implimentati.

 • Min jista’ jipparteċipa?

  Kwalunkwe organizzazzjoni — ta’ kwalunkwe daqs — li tkun attiva fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż kandidat, f’pajjiż kandidat potenzjali jew tkun membru tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles tista’ tipparteċipa. Dan jinkludi intrapriżi individwali; fornituri ta’ taħriġ u membri tal-komunità tal-edukazzjoni; organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, assoċjazzjonijiet kummerċjali, trade unions u organizzazzjonijiet mhux governattivi; kif ukoll sħab uffiċjali tal-kampanja.

 • Liema skadenzi japplikaw?

  Kun af l-iskadenzi f’pajjiżek.