Skambju ta’ Prattika Tajba


gpeIs-Sieħeb Uffiċjali tal-Kampanja Skambju ta’ Prattika Tajba tabilħaqq huwa inizjattiva minn isfel għal fuq, ispirata mix-xewqa tas-sħab tal-kampanja biex jaħdmu dejjem eqreb flimkien biex jiksbu sigurtà u saħħa aħjar fl-organizzazzjonijiet tagħhom. Minn mindu bdiet l-inizjattiva fl-2012, din baqgħet dejjem tissaħħaħ.

L-Aġenzija hija ħerqana ħafna li tappoġġa din l-inizjattiva, peress li taraha bħala opportunità biex tagħmel il-Kampanji tagħha dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa sostenibbli maż-żmien u biex iġġib bidla reali fil-livell tal-postijiet tax-xogħol. Għalhekk, hi għenet biex fl-2012 jinħoloq grupp ta’ tmexxija speċjali, li issa jiltaqa’ tal-inqas darbtejn fis-sena.

Kull sentejn sa mill-2013, ġew organizzati b’mod konġunt avveniment ta’ skambju ta’ prattika tajba u ċerimonja tal-Kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa mill-EU-OSHA u s-sħab uffiċjali tal-kampanja tagħha biex jiġu skambjati l-prattiki tajba tal-OSH u jiddiskutu indikaturi ewlenin ta’ prestazzjoni li jistgħu jgħinu biex ikun hemm promozzjoni aħjar tal-prattiki ta’ saħħa u sigurtà. Barra minn hekk, kull sena xi sħab tal-kampanja li huma partikolarment involuti ħafna jospitaw avvenimenti ta’ Skambju ta’ Prattika Tajba fil-binjiet tagħhom u jistiednu lis-sħab l-oħrajn tal-kampanja biex jattendu u jiddiskutu l-esperjenzi tagħhom.

L-involviment u l-impenn tas-sħab tal-kampanja kienu ta’ ispirazzjoni - billi jospitaw, jorganizzaw u jattendu avvenimenti fl-Ewropa kollha. Dawn l-avvenimenti qatt ma jonqsu milli jipproduċu dibattitu li jqanqal il-ħsieb u ideat ġodda.