Sħab tal-midja

Aqsam dan fuq:

Our media partners comprise an exclusive pool of journalists and editors from EU Member States and other countries of the European Free Trade Association (EFTA) interested in promoting occupational safety and health (OSH), and in particular the Healthy Workplaces Campaigns.

Partnership is reserved for media outlets or publications that are willing and able to get substantially involved.

Become a media partner

Is-sħab tal-midja tagħna jinkludu ġabra esklussiva ta’ ġurnalisti u edituri mill-Istati Membri tal-UE u pajjiżi oħra tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) interessati fil-promozzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH), u b’mod partikolari l-Kampanji dwar il-Postijiet tax-Xogħol Li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa.

Is-sħubija hija riżervata għall-entitajiet tal-midja jew pubblikazzjonijiet li jkunu lesti u kapaċi jinvolvu ruħhom b’mod sostanzjali.

Sir sieħeb tal-midja

 

AT
BG
CZ
DE
EE
ES
FI
FR
IE
IT
PL
PT
SK