Na temat


Kto powinien się zaangażować?

Istotne znaczenie ma współdziałanie na rzecz zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w pracy. Współpraca między pracodawcami, kadrą kierowniczą i pracownikami prowadzi do wspólnego zrozumienia tego zagadnienia i trwałej poprawy.

Pracodawcy mają prawny obowiązek zapewnienia odpowiedniej oceny i kontroli zagrożeń w miejscu pracy oraz muszą uznać konieczność podejmowania inicjatywy i przyjmowania zapobiegawczego podejścia do omawianych schorzeń. Skuteczna ocena ryzyka i zapobieganie zagrożeniom wymagają od pracodawców zapewnienia personelowi dostępu do informacji i szkoleń.

Ważne jest, aby zachęcać pracowników do otwartego i jak najwcześniejszego mówienia o zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych. Pracownicy swobodnie mówiący o swoim zdrowiu fizycznym chętniej dbają o siebie i zwracają się o wczesne wsparcie i leczenie.

W obecnej kampanii nie chodzi tylko o zwiększenie wiedzy o zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą oraz ich negatywnych skutkach dla osób, przedsiębiorstw i społeczeństwa, ale również o promowanie współpracy na rzecz zapewnienia skutecznych środek zapobiegawczych w odniesieniu do tych schorzeń.