Na temat


Dlaczego zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy jest tak istotne?

Zdecydowanie zbyt wielu pracowników w całej Europie jest narażonych na oddziaływanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

Substancje niebezpieczne są odpowiedzialne za istotną część chorób zawodowych, które wywierają niekorzystny wpływ na jakość życia pracowników i ich zdolność do pracy, a w niektórych przypadkach mogą wręcz prowadzić do śmierci. Choroby zawodowe oraz wypadki przy pracy spowodowane substancjami niebezpiecznych wiążą się z istotnymi kosztami dla przedsiębiorstw.

Niezależnie od tego można zaobserwować ogólny brak wiedzy na temat specyfiki i powszechności substancji niebezpiecznych w miejscach pracy oraz związanych z nimi zagrożeń, przy czym w ostatnich latach poczyniono niewielkie postępy w zakresie ograniczania narażenia pracowników na oddziaływanie tych substancji lub nie poczyniono żadnych postępów w tym obszarze. Zgodnie z wynikami europejskiego badania warunków pracy udział pracowników zgłaszających narażenie na oddziaływanie chemikaliów przez co najmniej jedną czwartą swojego czasu pracy nie zmienił się od 2000 r. i nadal utrzymuje się na poziomie około 17%.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, ochronę ich zdrowia i pomyślność gospodarczą przedsiębiorstwa i społeczeństwa, należy wyeliminować narażenie na oddziaływanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy lub przynajmniej skutecznie zarządzać takim narażeniem.