2018–2019: Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Substancje niebezpieczne pod kontrolą


Zasoby do prowadzenia kampanii

Opracowano praktyczne narzędzia i materiały informacyjne w celu promowania tej tematyki oraz ułatwienia przedsiębiorstwom identyfikowania zagrożeń i skutecznego zarządzania nimi. W trakcie kampanii rozprowadzano materiały w całej Europie. Wiele materiałów, w tym przewodnik po kampanii, jest dostępnych w 25 językach. Do najważniejszych rezultatów kampanii należą: interaktywne e-narzędzie dotyczące substancji niebezpiecznych, zawierające informacje ogólne oraz indywidualnie dopasowane praktyczne porady w zakresie etykietowania, wymogów prawnych i środków profilaktycznych oraz baza danych z ponad 1000 narządzi do zarządzania substancjami niebezpiecznymi.