2020-22: Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Dźwigaj z głową


Materiały dotyczące kampanii

Podczas kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” opublikowano szeroką gamę materiałów i zasobów. Wiele z nich jest dostępnych w 25 językach.

Dostępny jest pełen zakres materiałów promocyjnych, w tym przewodnik po kampanii, ulotki, materiały audiowizualne i prezentacje na temat kampanii.

Sprawozdania, dokumenty i arkusze informacyjne przedstawiają najnowsze badania i zachęcają do dalszej lektury i dogłębnej analizy danego tematu.

Zapoznaj się z naszymi inicjatywami w zakresie polityki i przykładami dobrych praktyk oraz dowiedz się, w jaki sposób inni wspierają bezpieczeństwo i higienę pracy.