Na temat


W jaki sposób można zarządzać substancjami niebezpiecznymi?

Należy stworzyć kulturę prewencji, aby skutecznie przeciwdziałać złemu stanowi zdrowia, urazom i śmiertelnym wypadkom spowodowanym substancjami niebezpiecznymi w miejscach pracy w całej Europie. Wszystkie osoby zaangażowane w działania w tym zakresie muszą zdawać sobie sprawę z zagrożeń i zobowiązać się do zarządzania nimi lub do przeciwdziałania im.

  • Podnoszenie świadomości ma kluczowe znaczenie w tym kontekście.Wszystkie osoby w miejscu pracy muszą dysponować wiedzą na temat substancji niebezpiecznych, zagrożeń związanych z tymi substancjami oraz sposobów ograniczania lub eliminowania tych zagrożeń.
  • Ocena ryzyka to pierwszy krok w kierunku prewencji. Pracodawcy, kierownicy i pracownicy powinni zaangażować się w działania w tym obszarze. Zagrożenia związane z substancjami niebezpiecznymi są często złożone, dlatego też przy ich identyfikowaniu należy wziąć pod uwagę wiele czynników.Oceny ryzyka muszą być również regularnie aktualizowane – wraz ze zmianą środowisk pracy zmienia się również skala potencjalnego narażenia na oddziaływanie substancji niebezpiecznych.
  • Przepisy prawne określają spoczywające na pracodawcach obowiązki prawne w zakresie ochrony pracownik przed oddziaływaniem substancji niebezpiecznych.Pracodawcy powinni być dobrze zaznajomieni z obowiązującymi przepisami, w których ustalono również hierarchię środków prewencyjnych.
  • Praktyczne narzędzia i wskazówki ułatwiają tym przedsiębiorstwom zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w praktyce.Wiele takich narzędzi i przykładów dobrych praktyk udostępniono na stronie internetowej kampanii „Zdrowe i bezpiecznie miejsce pracy”.