2018–2019: Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Substancje niebezpieczne pod kontrolą


Spotkanie na szczycie w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

W wydarzeniu tym uczestniczyli wiodący europejscy eksperci i decydenci, aby omówić wyniki dwuletniej kampanii, podzielić się wiedzą i przeanalizować przyszłe strategie skutecznej prewencji oraz zrównoważone zarządzanie niebezpiecznymi substancjami w miejscach pracy.

Podczas równolegle odbywających się warsztatów oceniano działania w zakresie prewencji dotyczące czynników rakotwórczych w pracy, dobrych praktyk w sektorze usług i zastępowania substancji niebezpiecznych w procesach produkcyjnych. Omówiono również najskuteczniejsze środki z zakresu BHP w kontekście przyszłego rozwoju zastosowań substancji chemicznych.

Szczególnym punktem szczytu była ceremonia wręczenia nagród w ramach Konkursu Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, wyróżniająca 10 zwycięskich organizacji, którym nagrody przyznało niezależne międzynarodowe jury za przyjęcie proaktywnego i partycypacyjnego podejścia do zarządzania niebezpiecznymi substancjami. 

Na koniec Agencja przedstawiła nadchodzącą kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020-22, która rozpocznie się w październiku 2020 r. i której celem będzie podniesienie świadomości znaczenia zapobiegania ryzyku w zakresie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą (MSD).

Informacje na temat konferencji, nagrania ze wszystkich sesji, prezentacje i zdjęcia są już dostępne