Na temat


Uzasadnienie ekonomiczne

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego wpływają na zdolność osób do pracy i w związku z tym stanowią poważny koszt dla przedsiębiorstw i gospodarek:

  • Absencja: absencja w pracy spowodowana zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego stanowi wysoki odsetek opuszczonych dni roboczych w państwach członkowskich UE. Pracownicy z takimi dolegliwościami są również częściej nieobecni przez dłuższy czas.
  • Prezenteizm: odczuwanie bólu w pracy na skutek zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego może wpływać na wyniki i wydajność.
  • Wcześniejsze lub konieczne odchodzenie na emeryturę: pracownicy z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego mogą być zmuszeni do całkowitej rezygnacji z pracy; częściej niż osoby zdrowe uważają, że nie będą w stanie wykonywać tej samej pracy w wieku 60 lat.

Biorąc pod uwagę powszechność zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą, z punktu widzenia przedsiębiorstw uzasadnione jest inwestowanie w zapobieganie ich występowaniu. Problem ten można kontrolować i można mu zapobiegać, a zatem możliwe jest ograniczenie kosztów z nim związanych. Jeśli u pracownika wystąpią już zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, podjęcie prostych działań — takich jak zapewnienie profesjonalnego wsparcia i dostosowanie środowiska pracy — natychmiast po pojawieniu się objawów znacznie zmniejsza możliwość jego długotrwałej nieobecności w pracy.

Profilaktyka i wczesna interwencja mogą ograniczyć absencje, zwiększyć wydajność i doprowadzić do realnych oszczędności w przedsiębiorstwach, a także w krajowych systemach opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” obejmuje dowody i przykłady oraz odniesienia do zasobów mogących pomóc przedsiębiorstwom w radzeniu sobie z problemem zaburzeń mięśniowo-szkieletowych w ramach bieżącego zarządzania BHP.