2020-22: Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Dźwigaj z głową


Spotkanie na szczycie w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Kampanie na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy odbywają się pod hasłem „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”. Służymy pomocą w szerzeniu tego przekazu poprzez bezpłatne, praktyczne poradniki i narzędzia. W ramach każdej kampanii odbywa się także Europejski Konkurs Dobrych Praktyk i przyznawana jest nagroda filmowa „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”.

Są to obecnie największe tego typu kampanie na świecie. Dołącz do nas i skorzystaj z naszego internetowego zestawu narzędzi BHP, aby przeprowadzić własną kampanię.

Kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” są prowadzone od 2000 r., początkowo pod hasłem „Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy”.

Na koniec Agencja przedstawiła nadchodzącą kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020-22, która rozpocznie się w październiku 2020 r. i której celem będzie podniesienie świadomości znaczenia zapobiegania ryzyku w zakresie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą (MSD).