Na temat


Na czym polega problem?

Pracownicy w wielu europejskich miejscach pracy są narażeni na kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Tego rodzaju narażenia występują częściej, niż się powszechnie sądzi – może do nich dojść praktycznie w każdym miejscu pracy. Wzbudza to poważne obawy związane z bezpieczeństwem i stanem zdrowia.

Substancja niebezpieczna to dowolna substancja stała, ciekła lub lotna, która może potencjalnie wywrzeć niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie pracowników. Do narażenia może dojść drogą wziewną, przez skórę lub drogą pokarmową.

Narażenie na oddziaływanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy może prowadzić do poważnych i długotrwałych problemów zdrowotnych, takich jak:

  • choroby układu oddechowego (np. astma, nieżyt nosa, azbestoza i krzemica);
  • uszkodzenie organów wewnętrznych, w tym mózgu i układu nerwowego;
  • podrażnienie skóry i choroby skóry;
  • nowotwory pochodzenia zawodowego (np. białaczka, rak płuc, międzybłoniak opłucnej i rak jamy nosowej).

Ponadto obecność substancji niebezpiecznych może narazić pracowników na ryzyko pożaru, wybuchu, ostrego zatrucia i uduszenia.

Drugie Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) przeprowadzone przez EU-OSHA wykazało, że substancje niebezpieczne występują na największą skalę w określonych sektorach, takich jak sektor rolnictwa, przemysł wytwórczy i sektor budowlany.

Ryzyko narażenia na oddziaływanie substancji niebezpiecznych może jednak potencjalnie dotyczyć pracowników wszystkich sektorów. Ogólnie rzecz biorąc, 38% europejskich przedsiębiorstw zgłasza obecność potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych lub biologicznych w swoich miejscach pracy. Dlatego też identyfikowanie zagrożeń i zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie.