2016–2017: Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie


Partnerzy

Poznaj oficjalnych partnerów kampanii i partnerów medialnych uczestniczących w tej kampanii.

Oficjalni partnerzy kampanii

Do naszych kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” przystąpiły przedsiębiorstwa i stowarzyszenia z sektora prywatnego i sektora publicznego. Partnerzy kampanii pomagają propagować bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez różnorodne działania, w tym konferencje, seminaria i szkolenia. Współpraca z dużymi organizacjami może być szczególnie skuteczna, ponieważ nasze przesłanie może dotrzeć do małych i średnich przedsiębiorstw przez łańcuchy dostaw, z których korzystają te duże organizacje.
Zob. pełna lista

Partnerzy medialni

Nasi partnerzy medialni współpracują z nami w zakresie poszerzania wiedzy dotyczącej tematyki kampanii, korzystając ze swoich różnych kanałów przekazu w celu promowania i reklamowania kampanii. Tworzą oni wyjątkowe grono dziennikarzy i redaktorów z europejskich, krajowych i regionalnych mediów zainteresowanych promowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zob. pełna lista

Punkty centralne

Punkty centralne w ponad 30 krajach koordynują i rozpowszechniają w poszczególnych państwach informacje pochodzące od Agencji, a także przekazują swoje opinie i zalecenia. Są zazwyczaj wiodącymi organizacjami ds. BHP w poszczególnych krajach i oficjalnie reprezentują Agencję na poziomie krajowym. Wnoszą wkład w rozwój usług informacyjnych i kampanii prowadzonych przez Agencję. Punkty centralne zostały utworzone nie tylko w państwach członkowskich UE, ale również w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących do UE.
Dane kontaktowe

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Europejska Sieć Przedsiębiorczości – prowadzona przez Komisję Europejską – stanowi kluczowy instrument strategii UE na rzecz pobudzania wzrostu i zatrudnienia. Zrzesza prawie 600 organizacji wsparcia przedsiębiorstw z 50 krajów i pomaga małym przedsiębiorstwom w wykorzystywaniu wyjątkowych możliwości biznesowych na jednolitym rynku UE.

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” stanowi ważny obszar współpracy między Agencją a Europejską Siecią Przedsiębiorczości. W propagowaniu tej współpracy aktywnie uczestniczą ambasadorowie sieci ds. BHP.
Dane kontaktowe