Na temat


Źródło inspiracji do kampanii

W latach 2013–2015 EU-OSHA prowadziła europejski projekt pilotażowy pn. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. W ramach projektu przeanalizowano istniejące polityki i strategie mające na celu radzenie sobie ze zmianami demograficznymi, usprawnienie wymiany dobrych praktyk i wsparcie rozwoju przyszłych polityk w kontekście starzenia się pracowników. W rezultacie opracowano szereg sprawozdań dotyczących następujących tematów:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) a starzenie się;
  • rehabilitacja;
  • analiza polityk, programów i strategii w zakresie starzenia się pracowników;
  • końcowe sprawozdanie z projektu;

Sprawozdania te są dostępne tutaj.