Na temat


Biznesowe uzasadnienie zrównoważonego życia zawodowego

Dobre praktyki w zarządzaniu BHP, jak również ochrona pracowników i przestrzeganie obowiązków prawnych, mogą przynosić istotne korzyści w postaci:

  • zdrowych, wydajnych i zmotywowanych pracowników, którzy umożliwiają przedsiębiorstwom i innym organizacjom utrzymanie konkurencyjności i innowacyjności;
  • cennych umiejętności i doświadczeń zawodowych zatrzymywanych w organizacji poprzez transfer wiedzy i tworzenie większego zasobu talentów i umiejętności;
  • niższych wskaźników zwolnień chorobowych i absencji, skutkujących obniżeniem kosztów niezdolności do pracy ponoszonych przez organizacje, oraz wyższą wydajnością;
  • niższych poziomów rotacji pracowników;
  • środowiska pracy, w którym pracownicy w każdym wieku mogą realizować swój potencjał;
  • poprawy samopoczucia pracowników.

Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy w kontekście starzenia się pracowników nie tylko przyczyni się do poprawy zdrowia i codziennego życia poszczególnych pracowników. Może również prowadzić do zwiększenia wydajności i opłacalności organizacji