2016–2017: Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie


Spotkanie na szczycie w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Spotkanie na szczycie wieńczące kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2017” odbyło się w dniach 21-22 listopada 2017 r. w centrum konferencyjnym Euskalduna w Bilbao (Hiszpania).

Image

W wydarzeniu tym uczestniczyli wiodący europejscy eksperci i decydenci, aby omówić wyniki dwuletniej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Na posiedzeniach plenarnych i mniejszych sesjach równoległych uczestnicy wymieniali dobre praktyki i analizowali przyszłe strategie na rzecz zapewnienia trwałego zatrudnienia w przedsiębiorstwach europejskich.

Tematy warsztatów obejmowały: dobre praktyki w zakresie promowania zrównoważonych miejsc pracy; rehabilitację i powrót do pracy; 20 lat Napo – nasz wszechstronny partner w promowaniu BHP oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy – najlepsze przykłady z 10 lat partnerstw w ramach kampanii EU-OSHA.

Na koniec Agencja krótko przedstawiła nadchodzącą kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2018-19, która rozpocznie się w kwietniu 2018 r. i której celem będzie podniesienie świadomości znaczenia zapobiegania ryzyku ze strony substancji niebezpiecznych.

Zapisy wideo spotkań

Zdjęcia

Sprawozdanie z seminariów