Súbor nástrojov kampane

Adresné doručovanie reklamných zásielok

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

 • Reklamné adresované zásielky sú obľúbeným médiom na oslovenie vysokého počtu konkrétnych jednotlivcov.
 • Svoje publikum môžete osloviť buď prostredníctvom e-mailu, alebo tradičnou poštou.

Výhody

 • Adresné doručovanie reklamných zásielok môže predstavovať lacný a rýchly spôsob, ako osloviť vašu cieľovú skupinu.

Obmedzenia

 • Všetci dostávame každý deň množstvo e-mailov a listov. Hrozí preto, že vaša pošta ostane nepovšimnutá, alebo sa dokonca bude považovať za nevyžiadanú alebo spam.

Distribúcia poštových zásielok

 • Na pracovisku môžete používať interný poštový systém.
 • Ak nemáte vlastnú databázu externých mien, môžete si zoznam kúpiť jednoducho od špecialistu na marketing alebo adresné doručovanie reklamných zásielok vo vašom regióne.
 • Ak sa chcete zamerať na odvetvie, niektoré obchodné združenie vám môže poskytnúť svoj zoznam adries.
 • Odbory, združenia zamestnávateľov atď. môžu byť tiež ochotné zahrnúť vaše informácie do svojich bežných poštových zásielok. Aj tak však zhromažďujte kontakty, vizitky a vytvorte si vlastný zoznam adries.
 • Adresujte list menovanej osobe.
 • Nezabudnite zoznam adries pravidelne aktualizovať, aby ste sa vyhli situácii, že odošlete poštu riaditeľovi, ktorý už túto funkciu nezastáva.

Obsah a grafická úprava dokumentu

 • Kľúčové čiastkové posolstvá zvýraznite kurzívou alebo podnadpismi. Alebo text rozčleňte pomocou odrážok, aby list mohli čitatelia rýchlo prebehnúť.
 • Výskum ukázal, že PS si v liste ľudia prečítajú takmer vždy:
  • použite to ako „výzvu na akciu“.
  • Pripomeňte čitateľom, čo majú urobiť, prečo a kedy.
 • Nadpis by mal obsahovať vaše hlavné posolstvo alebo „obchodnú“ ponuku.