Súbor nástrojov kampane

Naplánujte si svoju kampaň

Výber názvu

Aby ste mali šancu ovplyvniť ľudí, ktorých chcete osloviť, mal by byť názov čo najkratší, čo najjednoduchší a relevantný pre cieľové publikum.

Časový harmonogram

V každej kampani je kľúčovým faktorom časový harmonogram, a to z hľadiska času uvedenia kampane, ako aj z hľadiska dĺžky trvania kampane.

Posolstvo

Dôkladne si premyslite hlavné posolstvo kampane a to, čo by ste chceli prostredníctvom kampane povedať.

Oslovenie publika

Väčšina kampaní zahŕňa niekoľko druhov médií, a to od tlačových správ a článkov v časopisoch až po plagáty a adresné doručovanie reklamných zásielok.