Súbor nástrojov kampane

Celoeurópska fotografická súťaž v roku 2011

Organizácia: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Štát:

Popis:

V rámci fotografickej súťaže sa využil postup priameho zasielania e-mailov s cieľom doručiť informácie vyše 5 000 odberateľom v zozname adresátov. E-mail obsahoval spravodajcu s informáciami o súťaži.

Image
pan-European Photo Competition 2011